Quartet d’arpes “A vuit mans”

Cuartet d'arpes
El quartet d’arpes “A vuit mans” està format per Laia Barberà, Anna Dieste, Dana Llach i Mariano Silva alumnes d’arpa del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

Actualment cursen 5é i 6é de grau mig. Han estat alumnes de M.Lluïsa Ibáñez i actualment estudien amb Marta Jarne.

El quartet és una formació que sorgeix del currículum de grau mitjà, que agrada molt als alumnes i que es manté fins que acaben el grau.
El treball en grup ensenya a escoltar i saber formar part d’un tot sense ser sempre protagonista, embrió del que serà la seva vida professional com a intèrprets de cambra o orquestres.

El quartet ha participat a trobades d’arpes a Terrassa, Barcelona, València i l’any 2014 a una trobada internacional a Torino.