Lux Fundació – Santi Mirón, Dani Espasa

LUX FUNDACIÓ és un projecte que neix de la mà d’un grup d’apassionats per la música amb la intenció apropar i compartir amb el gran públic la música antiga amb criteris històrics. Per a aconseguir els seus objectius la fundació compta amb el seu propi grup estable d’instruments antics.

Anys d’estudi i experiència avalen la trajectòria dels músics integrants de Lux Fundació. Una de les característiques habituals d’aquest tipus d’ensemble és la seva flexibilitat en quan a nombre de músics per a cada projecte o concert. La intenció és poder oferir repertoris totalment variats que poden anar des de programes de concert orquestrals, de cambra o recitals “a solo” dels seus components. Tant el punt de partida com l’objectiu és crear concerts molt acurats, basats en criteris històrics i musicològics, fent ús sempre dels instruments originals per als quals va ser creat el repertori. D’aquesta forma, es pretén transportar els oients a l’Europa esplendorosa dels segles XVII y XVIII.

Lux Fundació compta amb dos discs enregistrats. Un amb música de Johann Sebastian Bach i un altre amb la música per a conjunt de violes del renaixement i del barroc espanyol.

Així mateix Lux Fundació porta a terme una activa acció solidària donant recolzament a nombroses entitats socials sense ànim de lucre. Des del 2018 Lux Fundació col·laborà amb ARRELS FUNDACIÓ de Barcelona. Aquesta activa entitat és la destinatària de tots els beneficis resultants dels concerts de la fundació així com les recaptacions dels concerts benèfics que Lux Fundació realitza.

Des de la seva creació Lux Fundació compta amb la direcció artística de Santi Mirón.

http://www.luxfundacio.org

El laberint d’Europa

I FRANÇA
Louis de Caix d’Hervelois c.1670 – 1759
Marin Marais 1656 – 1728

II ESPANYA
Pere Rabassa 1683 – 1767

III ALEMANYA
Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

IV ITÀLIA
Arcangelo Corelli 1653 – 1713

Santi Mirón, viola de gamba

Santi Mirón

Neix a Barcelona començant a estudiar viola da gamba l’any 1995 amb Clara Hernández i amb Pere Ros al Conservatori d’aquesta mateixa ciutat. L’any 1998 va ser admès al Conservatori d’Estrasburg on estudia amb Guido Balestracci i Martin Bauer, i obté la “Medaille d’Or” l’any 2000. Posteriorment estudia a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), amb Sophie Watillon i Jordi Savall.

Ha estat membre del consort de violes Banchetto Musicale (Pere Ros) i L’Amoroso (Guido Balestracci), col•laborant en nombrosos grups i orquestres com són entre d’altres: La Capella Reial de Catalunya, Le Parlement de Musique (Estrasburg), Accademia Montis Regalis (Itàlia), L’Assemblée des Honnestes Curieux (París), Los Músicos de su Alteza (Saragossa), Nova Lux ensemble (Pamplona), Arsys de Borgonya, Coro de la Comunidad de Madrid, Gli Incogniti, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Victoria Musicae (València) , Capella de Música de Santa Maria del Pi de Barcelona, Aires de Hesperia i Il Gruppolo Espagnoulo (Tenerife), Le Tendre Amour, Delos Ensemble de Lisboa, La Principessa Philosopha, Capella Virelai, Turba Musici, Camerata XXI, Ars Atlantica, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Barroca Catalana, etc. Ha  realitzat enregistraments per a les cases discogràfiques Symphonia, Accentus, Opus 111, Naïve, Arsis, ràdio i televisió tant de l’Estat Espanyol com d’Europa.

Així mateix ha treballat amb els directors Pierre Cao, Martin Gester, Jordi Reguant, Alessandro di Marchi, Robert King, Amandine Beyer, David van Asch, Ottavio Dantone, Tobias Gossmann i Jordi Savall entre d’altres.

Actualment és el director artístic del projecte solidari Lux Fundació. Projecte que vincula la música i l’ajut solidari a qui més ho necessita mitjançant els concerts i enregistraments.

Dani Espasa, clavicèmbal

Dani Espasa

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical d’espectacles de dansa, cinema, televisió i, sobretot, de teatre, col.laborant amb directors com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Joan Ollé i Sergi Belbel.

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet.

Ha dirigit l’ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia i MUSIca ALcheMIca. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d’Europa, Amèrica i Àsia.

Des del 2005 és director de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí.

Actualment és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)