Albert Mora i Daniel Espasa

Albert Mora

Nascut a Barcelona, és solista de flauta de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu des del 1986, on ha tingut ocasió de tocar amb grans cantants i directors.  

Des del 2012 és professor de flauta i música de cambra i darrerament d’improvisació a l’Escola Superior de Música de Catalunya.  

Ha sigut deixeble de Prof.Paul Meisen a l’Escola Superior de Música de Munic, rebent també decisius impulsos artístics de Sergiu Celibidache.  

Col.labora amb moltes agrupacions de cambra i simfòniques nacionals i internacionals, darrerament amb els Salzburg Orchester Solisten l’Orquestra de l’Òpera de Viena (Wiener Philharmoniker).  

Ha sigut professor a la JONC, l’Acadèmia d’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, a l’Escola de Música de Barcelona, i a cursos internacionals de Música a Espanya, Argentina, Japó, etc.  

Té diversos enregistraments: flauta i arpa, flauta i guitarra, darrerament un doble cd per a flauta sola, „Soliloquis“ 

DANI ESPASA 

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical d’espectacles de dansa, cinema, televisió i, sobretot, de teatre, col.laborant amb directors com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Joan Ollé, Sergi Belbel i Jordi Prat i Coll. 

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet.  

Ha dirigit l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l’Orquesta Nacional de Andorra (ONCA), l’ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l’OBC, enregistrant com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi, BIS Records. 

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des NationsL’ArpeggiataMala Punica, La Hispanoflamenca, The Rare Fruits Council, Les sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia MUSIca ALcheMIca. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d’Europa, Amèrica i Àsia.  

Ha reallitzat més de 40 enregistraments, per a segells discogràfics com  Aparté, Alia Vox, Erato, Passacaille o Pan Classics. 

Des del 2005 és director de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí. 

Actualment és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i director artístic del cicle de concerts al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.